Mckenzie

De Mckenzie methode

De Mechanische diagnose en therapie voor a-specifieke rugklachten is in de jaren 50 ontwikkeld door Robin McKenzie een fysiotherapeut uit Nieuw-Zeeland

Het blijkt dat voor 80% van de a-specifieke rug- en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is. Dit feit leidt heden ten dage tot grote verwarring in de medische wereld. Men is naarstig op zoek naar de pathologisch-anatomische verklaring van een van de meest frequent voorkomende aandoeningen in de Westerse wereld. Het zijn deze a-specifieke rug- en nekklachten waar het McKenzie concept zich mee bezig houdt.

Zowel voor diagnose als therapie gebruikt McKenzie echter geen pathalogisch-anatomisch model, maar een ander classifikatie model, gebasseerd op de symptomatologie van de patient.

Eerst wordt bepaald welke mechanische faktoren van invloed zijn op het klachten patroon van de patient en daarna wordt vastgesteld welke oefeningen en adviezen voor het dagelijkse leven aan de patient kunnen worden gegeven.

Doel van deze benaderingswijze is de patient onafhankelijk van therapie en therapeut te maken en de kans op recidieven aanzienlijk te verkleinen.

De zelfwerkzaamheid van de patient staat hierbij centraal”.