FysioFitness

FysioFitness

Onder FysioFitness wordt verstaan: Het onder leiding van een Fysiotherapeut, mensen fitness
activiteiten laten verrichten, op een voor hen verantwoord niveau van belasting.

FysioFitness is in het bijzonder geschikt voor:
– Het begeleiden van mensen, die voor het eerst, of na lange tijd weer aan sport gaan doen.
– Cardio-Fitness
– Revalidatietraining
– Blessurepreventie
– Mensen met langdurig bestaande spier en gewrichts klachten.
– Afvalprogramma’s

Doelen hierbij zijn:
– Algehele conditieverbetering
– Specifieke op werk/sport gerichte conditieverbetering
– Geven van ergonomische adviezen
– Verhogen van de belastbaarheid

Bij FysioFitness wordt:
– Gewerkt in kleine groepen, zodat individuele begeleiding gewaarborgd is
– Gewerkt met individuele trainings programma’s
– Door iedere aspirant deelnemer vooraf een gezondheidsverklaring ingevuld, in sommige gevallen
kan dit leiden tot overleg met huisarts of specialist.
FysioFitness vindt plaats in fitnesscentrum “FitYou”, Oude Asserstraat 34b te Vries.
De kosten voor FysioFitness bedragen:
€ 97,- per kwartaal voor 1x per week.
€ 121,- per kwartaal voor 2x per week.