Huisregels

Huisregels Hofstra Fysiotherapie voor praktijk en fysiofitness

 • Klanten dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen te gedragen
 • Denkt u eraan dat u geen waardevolle spullen in wacht,- of kleedruimte achterlaat
 • Er geldt een rookverbod in de gehele praktijk en fitnessruimte
 • Het gebruik van een handdoek in de praktijk is verplicht
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde
  tijd niet in rekening gebracht
 • Gebruik van handdoek, schone schoenen en gepaste kleding in de fitnessruimte is
  verplicht
 • Bij overmatig transpireren, graag het oefentoestel afdrogen.
 • Verder dienen we ons te houden aan de huisregels van het Fitnesscentrum “fit4you”.

 

Privacy

 • Uw fysiotherapeut registreert uw medische en administratieve gegevens. Op deze
  registratie is de wet op persoonsgegevens van toepassing.
  Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om.
 • Behalve de fysiotherapeut, die u behandeld, heeft ook de stagiaire, en een eventuele
  waarnemer, toegang tot deze geregistreerde gegevens. Ook zij gaan hier zorgvuldig
  mee om en hebben beroepsgeheim.
 • Alleen behandel,- en administratieve gegevens worden vastgelegd.
 • Gegevens worden dan pas aan derden verstrekt, als de klant hiervoor schriftelijk
  toestemming heeft gegeven.
 • De klant heeft recht om deze gegevens in te zien.
 • Nadat de klant uitbehandeld is, worden de gegevens 10 jaar bewaard en zodanig
  gearchiveerd, dat alleen de behandelende fysiotherapeut(en) inzage hebben in deze
  gegevens.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u en uw
  gegevens omgaat, kunt u dit, via de behandelend fysiotherapeut, of via de geldende
  klachtenregeling (KNGF) kenbaar maken.

 

Betalingsregeling

 •  De faktuur dient door de klant betaald te worden, tenzij er kontraktueel andere
  afspraken zijn gemaakt met de desbetreffende zorgverzekeraar.