Telefoon: 0592-542729

Oosterkampen 1b 9481 AK Vries Route

Zweepslag

Zweepslag

Coup de Fouet / Zweepslag
Een zweepslag is een spierscheuring ter plaatse van de spier-pees overgang, meestal van de binnenste kop van de oppervlakkige kuitspier. Het kan ook in vele andere spieren voorkomen.
Het gevolg hiervan is een bloeding die ongeveer 48 uur duurt.
Vanwege deze bloeding moet u de eerste 2 dagen rust houden en maatregelen treffen om het effect van de bloeding zo gering mogelijk te houden.
Maatregelen die u kunt treffen tijdens de eerste fase (eerste 48 uur)
– het been niet belasten, eventueel krukken gebruiken
– het been hoogleggen
– het been regelmatig koelen
– eventueel kan de fysiotherapeut een tape/bandage aanleggen, soms met een hakverhoging.
Voor het koelen van de aangedane spier kunt u gebruik maken van een ijspakking. Hierbij moet u om de volgende regels denken:
– altijd een laag stof (bijvoorbeeld een handdoek) tussen de ijspakking en de huid leggen, dit voorkomt bevriezing van de huid.
– om de ijspakking kunt u een handdoek leggen om druk uit te oefenen (wel strak aanleggen)
– koel om de 2 uur gedurende 10 minuten, dan is het effect het grootst
– na 2 dagen heeft koelen meestal geen effect meer, alleen als de zwelling of pijn weer toeneemt, kunt u het koelen weer hervatten
Tweede fase (2 – 10 dagen na het ontstaan van het letsel)
– Na 2 dagen kunt u rustig beginnen met voorzichtige rekoefeningen van de spier. Denk erom dat de rekoefeningen een half uur na het rekken niet meer pijn geven. (voor de kuit betekend dit bv. Rustig de voet aantrekken en/of de knie strekken)
– Na 2 dagen kan de (fysiotherapeutische)behandeling gestart worden. De fysiotherapeut zal d.m.v. fysiotechniek (Interferentie, Ultra Geluid) en massagetechnieken, de voorwaarden tot herstel optimaliseren.
– Ook kan er begonnen worden met looptraining (evt. met behulp van krukken)
Derde fase (10 dagen tot 6 weken na het ontstaan van het letsel)
– Uitbreiding looptraining
– Uitbreiden rekoefeningen
– Beginnen met spierkracht training
Uitbreiding van de training en rekoefeningen gaan op geleide van de (pijn)klacht.
Bedenk wel, dat een zweepslag tijd nodig heeft om te herstellen, dit duurt over het algemeen 4-6 weken.
Wanneer u in de herstelfase teveel of te weinig doet, kunt u jaren klachten houden, houdt u zich aan de regeltjes, hersteld de spier volledig en geeft geen klachten meer.